หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมารักษาควาามปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม (1 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางโครงการ จัดจ้างทำกระเป๋า (31 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศ (31 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (30 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างบันทึกเทปโทรทัศน์และตัดต่อโครงการประกวดการพูดประจำปี 2559 (29 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำเข็มวิทยฐานะ (29 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (29 ส.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 (26 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมและทาสีท่อระบบ Cooling Tower อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (26 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมและทาสีผิวคอนกรีตลานจอดรถ อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (26 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (26 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (26 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1, 2, 3 และ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (25 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจัดพิมพ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (24 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (23 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (18 ส.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1, 2, 3, 4 และ 5) (17 ส.ค. 2559)
ราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>