หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (29 ส.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 (26 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมและทาสีท่อระบบ Cooling Tower อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (26 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมและทาสีผิวคอนกรีตลานจอดรถ อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (26 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (26 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (26 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1, 2, 3 และ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (25 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจัดพิมพ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (24 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (23 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (18 ส.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1, 2, 3, 4 และ 5) (17 ส.ค. 2559)
ราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อฉากกั้นห้อง บริเวณชั้น 2 อาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (17 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (16 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (16 ส.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างผลิตกัณฑ์เทศน์ป้องกันการทุจริต (15 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (11 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (11 ส.ค. 2559)
ราคากลาง เรื่อง จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงาน ป.ป.ช. (อาคารถนนพิษณุโลกและถนนนครปฐม) (10 ส.ค. 2559)
ราคากลาง เรื่อง จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงาน ป.ป.ช. (อาคารถนนนนทบุรี) (10 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>