หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ผลการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story
7 มี.ค. 2559
ป.ป.ช. เปิดรับสมัครองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards) เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรง
7 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์ตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) อำเภอแม่สะเรียง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์การตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) อำเภอเมือง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 มี.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2559
4 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เครือค่ายคริสตจักรแม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-สบเมย จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ณ คริสตจักรบ้านแพะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สะเรียง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษาและทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ผ่านแอปพลิเคชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม
2 มี.ค. 2559
การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6
1 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑/๒๕๕๙
26 ก.พ. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
26 ก.พ. 2559
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
23 ก.พ. 2559
ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
19 ก.พ. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมจัดกิจกรรม CPB Campaign "อย่าให้ใครว่าคนทรัพย์สินฯ ไม่ทำความดี"
19 ก.พ. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 ก.พ. 2559
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
18 ก.พ. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
18 ก.พ. 2559
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านตรวจราชการ) นายพิเศษ นาคะพันธุ์ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์โครงการตำบลละ 5 ล้าน
17 ก.พ. 2559
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในประเด็นเกี่ยวกับข้อสรุปจากการมอบนโยบายการปฏิบัติงานและภารกิจที่สำคัญ
15 ก.พ. 2559
พิธีเปิดห้องสื่อมวลชน สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
15 ก.พ. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>