หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานประเมินติดตามประเทศไทย
21 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับองค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสื่อสารมวลชน ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
21 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 7
20 มี.ค. 2559
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์
18 มี.ค. 2559
ประมวลภาพงานแถลงข่าว โครงการบูรณาการร่วมของ 8 องค์กรอิสระและหน่วยงานการต่อต้านคอร์รัปชันภาครัฐ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินคดีทุจริต (17 มีค 59) ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.นนทบุรี
18 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดงานแถลงข่าวถึงมิติใหม่ในการบูรณาการร่วมของ 8 องค์กรอิสระ และหน่วยงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินคดีทุจริต ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
17 มี.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559
16 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๓/๒๕๕๙
14 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (โครงการตำบลละ ๕ ล้านบาท) ในพื้นที่อำเภอสบเมย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวการเปิดโครงการและเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6
9 มี.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559
9 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒/๒๕๕๙
7 มี.ค. 2559
ผลการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story
7 มี.ค. 2559
ป.ป.ช. เปิดรับสมัครองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards) เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรง
7 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์ตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) อำเภอแม่สะเรียง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์การตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) อำเภอเมือง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 มี.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2559
4 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เครือค่ายคริสตจักรแม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-สบเมย จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ณ คริสตจักรบ้านแพะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สะเรียง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษาและทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ผ่านแอปพลิเคชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม
2 มี.ค. 2559
การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6
1 มี.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>