หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างคู่มือการประเมินและผลิตเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราาคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนเมษายน 2562/ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟ้า อาคาร 3 ชั้นใช้ดิน (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "การจ้างทำแสตนดอกไม้" นางสาวรุ่งเพชร เป็นเงิน 5,000.-บาท (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "จัดจ้างทำป้ายติดเวทีมอบรางวัล" โครงการฯ NACC เป็นเงิน 2,000.-บาท (26 มี.ค. 2562)
สสร.ประกาศรายชื่อผู้ชนะะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากไทยเป็นอังกฤษ (26 มี.ค. 2562)
สสร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร-9486 นนทุบรี /สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟ (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (25 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์รถยนต์ สำหรับซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (25 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการ (25 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งชมรม STRONG -จิตพอเพียงฯ และกิจกรรมที่ 4 การประชุมร่วมระหว่าง สปจ.นครพนม,โค้ชฯ และชมรม STRONGฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (25 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อน้ำดื่ม ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (25 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (25 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต และกิจกรรมที่ 4 การประชุมร่วมระหว่าง สปจ. ,โค้ชฯ และชมรมฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (25 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสารจากประธานกรรมการ ป.ป.ช. (25 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>