หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางจัดจ้างผลิตจุลสารยุวทูต ป.ป.ช. ประจำปี 2559 (5 ส.ค. 2559)
ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ส.ค. 2559)
การกำหนดราคากลางตามคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (26 ก.ค. 2559)
การจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน/ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานป้องกันการทุจริต" ระดับกลาง ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 (25 ก.ค. 2559)
การจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ขนาด 51 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานป้องกันการทุจริต" ระดับกลาง ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 (25 ก.ค. 2559)
การพิจารณากำหนดราคากลางตามคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (21 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2557 (21 ก.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างทำความสะอาดบันไดทางขึ้นพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และบริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ (14 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาให้บริการในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ก โครงการอบรมหลักสูตร " นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 7 (14 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสมุดบัญชี จำนวน 5 รายการ (11 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างงานทาสี บริเวณอาคาร 1 สำนักงานป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (8 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง เรื่อง ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง (พาทิชั่น) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (7 ก.ค. 2559)
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ ตามแผนปฏิบัติการและแผน (7 ก.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างวางแผน ผลิต เผยแพร่การจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 (6 ก.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (6 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการจ้างวางแผน ผลิต และเผยแพร่ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตทางสถานีโทรทัศน์ สื่ออื่น ๆ และ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ (1 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ Bangkok Post และ โพสต์ ทูเดย์ (30 มิ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการ จัดจ้างติดตั้งราวบันไดสแตนเลสบริเวณทางขึ้นหน้าพระรูป อาคาร 1 สำนักงานป.ป.ช. (30 มิ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่องการจ้างเหมารถในการเดินทางศึกษาดูงานกิจกรรมศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2 (30 มิ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างทำชุดปากกาดินสอ และพวงกุญแจมาสคอต (30 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ (29 มิ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>