หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 ก.พ. 2559
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
18 ก.พ. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
18 ก.พ. 2559
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านตรวจราชการ) นายพิเศษ นาคะพันธุ์ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์โครงการตำบลละ 5 ล้าน
17 ก.พ. 2559
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในประเด็นเกี่ยวกับข้อสรุปจากการมอบนโยบายการปฏิบัติงานและภารกิจที่สำคัญ
15 ก.พ. 2559
พิธีเปิดห้องสื่อมวลชน สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
15 ก.พ. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559
ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2558
8 ก.พ. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดการพูด ประจำปี 2559
5 ก.พ. 2559
ประกาศรับสมัครโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2016
5 ก.พ. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
4 ก.พ. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
3 ก.พ. 2559
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร“นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”(นยปส.) รุ่นที่ 7
2 ก.พ. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมบรรษัทภิบาลต้านคอร์รัปชัน ในกิจกรรมโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” และ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2558
2 ก.พ. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559
29 ม.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้นแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 2 (ระดับที่ 2)
27 ม.ค. 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
27 ม.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมมืออาชีวศึกษาเอกชนเสริมสร้างจิตสำนึกเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต
23 ม.ค. 2559
สัมมนาโครงการบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22 ม.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 22 มกราคม 2559
21 ม.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2558
21 ม.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>