หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสารจากประธานกรรมการ ป.ป.ช. (25 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 กล่อง (25 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่นเฟืองท้าย (22 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 1279 กทม. (22 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำฉากหลังสำหรับถ่ายภาพงานมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (22 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (22 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี (22 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 65 ถัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (22 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ - 1190 กทม. จำนวน 2 รายการ (21 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 2649 นบ. (21 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (21 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๙ รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (21 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (21 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตแผ่นพับสื่อความรู้ป้องกันการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (21 มี.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (21 มี.ค. 2562)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (21 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 2650 นบ. (20 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (20 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษ A4 (80 แกรม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (20 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว รายงานสรุปผลการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 3 (The Third Conference on Evidence-Based Anti- Corruption Policies หรือ CEBAP III) จำนวน 25 เล่ม (20 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ อัน (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) (20 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>