หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างทำชุดปากกาดินสอ และพวงกุญแจมาสคอต (30 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ (29 มิ.ย. 2559)
การจัดจ้างพิมพ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (25 มิ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง (สื่อประชาสัมพันธ์) "คำแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (24 มิ.ย. 2559)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ สำหรับอาคารสัญญา ธรรมศักดิ์ (20 มิ.ย. 2559)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู (17 มิ.ย. 2559)
แก้ไขสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 48/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 (16 มิ.ย. 2559)
ราคากลางการจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศ โครงการการประชุมเชิงวิชาการและหารือข้อราชการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสาธารณรัฐออสเตรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (15 มิ.ย. 2559)
การจัดจ้างทำกระเป๋าผ้า 600D ตามโครงการลูกเสือช่อสะอาด (13 มิ.ย. 2559)
ราคากลางจัดจ้างทำคู่มือภายใต้กรอบเอเปค BEST PRACTICES IN INVESTIGATING AND PROSECUTING CORRUPTION USING FINANCIAL FLOW TRACKING TECHNIQUES AND FINANCIAL INTELLIGENCE (8 มิ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวฯราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(เครื่องปรับอากาศ) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (3 มิ.ย. 2559)
จ้างติดตั้งตะแกรงเหล็กกันนก ใต้ชายคาโดยรอบ บริเวณดาดฟ้าอาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (1 มิ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (31 พ.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (31 พ.ค. 2559)
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน ๗ เครื่อง (31 พ.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2559 (31 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน ๗ เครื่อง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (27 พ.ค. 2559)
จัดซื้อฉากกั้นห้อง บริเวณสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 (เพิ่มเติมรายละเอียด) (23 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางค่าครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (18 พ.ค. 2559)
จัดจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญา ธรรมศักดิ์ (25 เม.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 เม.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>