หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559
29 ม.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้นแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 2 (ระดับที่ 2)
27 ม.ค. 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
27 ม.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมมืออาชีวศึกษาเอกชนเสริมสร้างจิตสำนึกเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต
23 ม.ค. 2559
สัมมนาโครงการบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22 ม.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 22 มกราคม 2559
21 ม.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2558
21 ม.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21 ม.ค. 2559
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
20 ม.ค. 2559
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
19 ม.ค. 2559
ผ.อ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 ม.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 15 มกราคม 2559
14 ม.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ไปบรรยายให้ความรู้เรื่อง ITA ในการประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
13 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร.๑๐/๒๕๕๘
13 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร.๙/๒๕๕๘
13 ม.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
10 ม.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
9 ม.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดบูทนิทรรศการและแจกสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. โครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
9 ม.ค. 2559
รายการวิทยุ “เสียงจาก ป.ป.ช. เพชรบุรี” ออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
9 ม.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 8 มกราคม 2559
8 ม.ค. 2559
ความคืบหน้าเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในส่วนกลางและในภูมิภาค ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
8 ม.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>