หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างผลิตคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2559 (21 มี.ค. 2559)
จ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าจอแสดงผล (ICVC BOARD) และ Pet Guide Vane (17 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและขนย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ชุดเดิม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (16 มี.ค. 2559)
ราคากลางประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมิน ITA สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559 (15 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (10 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ เครื่อง (4 มี.ค. 2559)
ราคากลางโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) (3 มี.ค. 2559)
ราคากลางโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (2 มี.ค. 2559)
ราคากลางจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบการทุจริต จำนวน 1,500 เล่ม (26 ก.พ. 2559)
ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างทาสีภายใน สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (17 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างขนย้ายวัสสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักป้องกันการทุจรติภาครัฐ และสำนัก (17 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพีวีซี สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (17 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบการเข้า-ออก อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 3,4) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 3,4) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1,2,5) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 3,4) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1,2,5) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการเข้า - ออก อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1,2,5) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทาสีภายในอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (12 ก.พ. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>