หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทำป้ายโรลอัพ ตามโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทำสมุดบันทึกประชาสัมพันธ์ ตามโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทำโปสเตอร์ ตามโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทำแผ่นพับ ตามโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างจัดทำวารสาร ตามโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 มี.ค. 2559)
จัดซื้อวัสดุคงทนถาวร จำนวน 4 รายการ ของสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ (21 มี.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (21 มี.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างผลิตคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2559 (21 มี.ค. 2559)
จ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าจอแสดงผล (ICVC BOARD) และ Pet Guide Vane (17 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและขนย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ชุดเดิม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (16 มี.ค. 2559)
ราคากลางประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมิน ITA สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559 (15 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (10 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ เครื่อง (4 มี.ค. 2559)
ราคากลางโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) (3 มี.ค. 2559)
ราคากลางโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (2 มี.ค. 2559)
ราคากลางจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบการทุจริต จำนวน 1,500 เล่ม (26 ก.พ. 2559)
ราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างทาสีภายใน สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (17 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างขนย้ายวัสสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักป้องกันการทุจรติภาครัฐ และสำนัก (17 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพีวีซี สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (17 ก.พ. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>