หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน (14 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตเนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นและการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.(สทพ.) (14 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 5.3 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้าททุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (14 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ จำนวน 10 ครั้ง ตามโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (14 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่องเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้สำนักงานประเภทรายการวัสดุสิ้นเปลือง (13 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (13 มี.ค. 2562)
ประกาศร่างเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก้อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออกและโรงจอดรถยนต์ 27 คันสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (13 มี.ค. 2562)
ประกาศ ร่างขอเขตงานและร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านทิสตะวันออกและโรงจอดรถยนต์ 27 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (13 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (ระดับ 3A) ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 (13 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (13 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวความคิด คนดีที่ไทยต้องการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 2 (13 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่ Lootspot ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 20 ครั้ง ตามโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (13 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (13 มี.ค. 2562)
สสร.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 9 รายการ (12 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษโทรสารสำหรับเครื่องโทรสาร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (12 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างแปลเพื่อแก้ไขปรับปรุงคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมฯ ฉบับภาษาญี่ปุ่น (12 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2 (12 มี.ค. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.62 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (12 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>