หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเผยแพร่ราคากลางการประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลเพิ่มเติม (18 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (12 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ดูแลระบบซอฟแวร์ (Software) ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมระบบมัลติมีเดียของพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (11 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. (5 ก.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (4 ก.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและส่ง สารสารถเพิ่มความรู้สู้ทุจริตสู่หมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อตามโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษ (14 มิ.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ม่านปรับแสง) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (5 มิ.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ม่านปรับแสง) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (5 มิ.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายและอุปกรณ์กันนก) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (5 มิ.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายและอุปกรณ์กันนก) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (5 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องครัวสวัสดิการ อาคาร 1 ชั้น 4 (1 มิ.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมแซมหอพระพุทธรูป บริเวณด้านหลังอาคาร 1 (30 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักคดีฝ่ายบริหารทั่วไป) (25 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการทุจริต ตามโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (24 พ.ค. 2561)
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง การจัดจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (23 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาบริการดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งฯ (22 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>