หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทาสีภายในอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (9 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพีวีซี อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (9 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมมแซมกระเบื้องพีวีซี สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (9 ก.พ. 2559)
ราคากลางจัดจ้างผลิตหนังสือและDVDเผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ได้รับการยกย่องฯ (8 ก.พ. 2559)
ราคากลางงานจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2559 (5 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลางจัดพิมพ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (1 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริตในพื้นที่ ประจำปี 2559 สปจ.สมุทรสาคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (29 ม.ค. 2559)
งานจ้างผลิตชุดเครื่องเขียน ในโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อชุดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (22 ม.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ "สโมสรสุจริต" (21 ม.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมทางเท้า อาคาร 1,2 และ 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (20 ม.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมบานประตู จำนวน 28 บาน บริเวณอาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (20 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 มีนาคม - 30 กันยายน 2559) (12 ม.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก (11 ม.ค. 2559)
ราคากลางโครงการวิจัยเรื่อง เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ (7 ม.ค. 2559)
ราคากลางโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตฯ (7 ม.ค. 2559)
ราคากลางโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพฯ (7 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ปี 2558 (6 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 ธ.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศราคากลางหรือราคาอ้างอิงการจัดจ้างผลิตแผ่นพับ (28 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>