หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพีวีซี สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (17 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบการเข้า-ออก อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 3,4) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 3,4) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1,2,5) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 3,4) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1,2,5) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการเข้า - ออก อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1,2,5) (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทาสีภายในอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (12 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (9 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมกระเบื้องพีวีซี อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (9 ก.พ. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมมแซมกระเบื้องพีวีซี สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (9 ก.พ. 2559)
ราคากลางจัดจ้างผลิตหนังสือและDVDเผยแพร่เกียรติประวัติของบุคคลที่ได้รับการยกย่องฯ (8 ก.พ. 2559)
ราคากลางงานจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2559 (5 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลางจัดพิมพ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (1 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริตในพื้นที่ ประจำปี 2559 สปจ.สมุทรสาคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (29 ม.ค. 2559)
งานจ้างผลิตชุดเครื่องเขียน ในโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อชุดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (22 ม.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ "สโมสรสุจริต" (21 ม.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมทางเท้า อาคาร 1,2 และ 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (20 ม.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมบานประตู จำนวน 28 บาน บริเวณอาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (20 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 มีนาคม - 30 กันยายน 2559) (12 ม.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>