หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 3 (8 มี.ค. 2562)
สสร.-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (7 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสถานที่ดำเนินโครงการ STRONG กิจกรรมที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (7 มี.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (7 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera (7 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง (X - Stand) จำนวน 7 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (7 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร จำนวน 200 อัตรา (7 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (7 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคการจัดจ้างทำตรายางรูปตราสัญลักษณ์สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (7 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (7 มี.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สำนักกฎหมาย) (7 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อะไหล่กล้องถ่ายภาพระบบ Digital Full Frame (7 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (7 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศรายผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต จำนวน 5 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (6 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (6 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟ (6 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต ครั้งที่ 1 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (6 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 5 การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริต (กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต)) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (6 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>