หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางหรือราคาอ้างอิงการจัดจ้างผลิตแผ่นพับ (28 ธ.ค. 2558)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การผลิตและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ เผยแพร่ฉบับละ 12 ครั้ง (28 ธ.ค. 2558)
ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบ่อน้ำพุบริเวณหน้าอาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (24 ธ.ค. 2558)
ราคากลางการจัดจ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบและสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก มายังสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (24 ธ.ค. 2558)
ประกาศราคากลางและ TOR การจัดซื้อรถประจำตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (24 ธ.ค. 2558)
จัดจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญา ธรรมศักดิ์ (18 ธ.ค. 2558)
จัดจ้างผลิตโล่รางวัลและแผ่นแพทล (16 ธ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างทาสีรั้วด้านหน้าสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี พร้อมซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงาน (15 ธ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมบริเวณห้องครัวในโรงอาหารของสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (14 ธ.ค. 2558)
จ้างจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (3 ธ.ค. 2558)
การจัดจ้างผลิตเสื้อรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (2 ธ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมระเบียงกันสาดระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (25 พ.ย. 2558)
ราคากลางการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดี/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (The Bribery Act 2010 และ Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for business) (23 พ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมแซมรางน้ำฝนสแตนเลสบริเวณอาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (23 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC Workstation Management) ประจำปีงบประมาณ 2559 (20 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2559 (20 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและตรวจสอบพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (20 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดี และระบบบริหารการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2559 (20 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงิน และบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 (19 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์ (Web Site) ประจำปีงบประมาณ 2559 (19 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง และข้อกำหนด การจ้างเหมาในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 (12 พ.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>