หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง และข้อกำหนด การจ้างเหมาในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 (12 พ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 1,300 รีม (10 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (9 พ.ย. 2558)
ราคากลาง เรื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4 รายการ (6 พ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำเสีย บริเวณหลังห้องอาคารโรงอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (5 พ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมและทาสีลูกศรจราจร อาคารจอดรถสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (30 ต.ค. 2558)
ค่าวัสดุอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม (7 ต.ค. 2558)
ค่าวัสดุอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม (7 ต.ค. 2558)
ค่าวัสดุอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม (7 ต.ค. 2558)
จ้างเหมาบริการห้องประชุม/โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป (7 ต.ค. 2558)
ราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (6 ต.ค. 2558)
ประกาศแก้ไขสัญญาเพิ่มวงเงินตามสัญญาจ้างพัฒนาแบบ ปรับปรุง เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 1 (6 ต.ค. 2558)
การจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (5 ต.ค. 2558)
การเปิดเผยกรณีการแก้ไขสัญญา บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 51/2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (2 ต.ค. 2558)
ราคากลาง เรื่อง เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2 ต.ค. 2558)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (1 ต.ค. 2558)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (1 ต.ค. 2558)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (1 ต.ค. 2558)
ประกาศราคากลางบริการข้อมูลระบบนิวส์เซ็นเตอร์และระบบไอคิวนิวส์คลิป (30 ก.ย. 2558)
จัดจ้างออกแบบ และผลิตดีวีดีที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (30 ก.ย. 2558)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 ก.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>