หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดี/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (The Bribery Act 2010 และ Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for business) (23 พ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมแซมรางน้ำฝนสแตนเลสบริเวณอาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (23 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC Workstation Management) ประจำปีงบประมาณ 2559 (20 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2559 (20 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและตรวจสอบพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (20 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดี และระบบบริหารการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2559 (20 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงิน และบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 (19 พ.ย. 2558)
การบำรุงรักษาระบบเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์ (Web Site) ประจำปีงบประมาณ 2559 (19 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง และข้อกำหนด การจ้างเหมาในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 (12 พ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 1,300 รีม (10 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (9 พ.ย. 2558)
ราคากลาง เรื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4 รายการ (6 พ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำเสีย บริเวณหลังห้องอาคารโรงอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (5 พ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมและทาสีลูกศรจราจร อาคารจอดรถสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (30 ต.ค. 2558)
ค่าวัสดุอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม (7 ต.ค. 2558)
ค่าวัสดุอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม (7 ต.ค. 2558)
ค่าวัสดุอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม (7 ต.ค. 2558)
จ้างเหมาบริการห้องประชุม/โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป (7 ต.ค. 2558)
ราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (6 ต.ค. 2558)
ประกาศแก้ไขสัญญาเพิ่มวงเงินตามสัญญาจ้างพัฒนาแบบ ปรับปรุง เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 1 (6 ต.ค. 2558)
การจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (5 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>