หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติ” ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 3) (4 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (4 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (4 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสำนักงาน (4 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) สู่เครือข่ายและชุมชน จำนวน 17 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (4 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (4 มี.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (4 มี.ค. 2562)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (4 มี.ค. 2562)
สปจ.หนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (4 มี.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สำนักต้านทุจริตศึกษา) (1 มี.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562-สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากศ /สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (1 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักบริหารทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (1 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักบริหารทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสาร (1 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (1 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์กระป๋าหิ้ว ยี่ห้อ Dell รุ่น Vostro 3450 (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งฉากกั้นห้องและม่านปรับแสง ชั้น 1 - 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>