หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 11 กันยายน 2558
11 ก.ย. 2558
แจ้งย้ายสถานที่รับแบบบัญชีแสดงรายทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก)
9 ก.ย. 2558
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
9 ก.ย. 2558
ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
8 ก.ย. 2558
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันคอร์รัปชันแห่งชาติ 2558 " Active Citizen....ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชัน "
7 ก.ย. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 4 กันยายน 2558
4 ก.ย. 2558
ป.ป.ช. ร่วมกับหอการค้าไทย มอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น” (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘
4 ก.ย. 2558
ขอเชิญชมการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ทางช่องไทยพีบีเอส เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
4 ก.ย. 2558
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
4 ก.ย. 2558
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
4 ก.ย. 2558
ป.ป.ช. ร่วมกับหอการค้าไทย มอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น” (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘
4 ก.ย. 2558
ความคืบหน้าคดีทุจริต/ความผิดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในภูมิภาค
3 ก.ย. 2558
จดหมายข่าว ป.ป.ช. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ( ฉบับปฐมฤกษ์ )
2 ก.ย. 2558
ป.ป.ช. จังหวัด ๓ แห่ง โชว์ผลงานผนึกกำลังจับกุมผู้กระทำการทุจริต
1 ก.ย. 2558
ประกาศผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
31 ส.ค. 2558
ประกาศผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2558
31 ส.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.)
28 ส.ค. 2558
ป.ป.ช. ร่วมกิจกรรมโครงการ มธบ. รักชาติ ต้านโกง
27 ส.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
27 ส.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2558 (สัมภาษณ์พิเศษ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช.)
21 ส.ค. 2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในสถาบันการศึกษา (ตามความร่วมมือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
21 ส.ค. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>