หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
29 พ.ค. 2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9
29 พ.ค. 2558
พิธีลงนาม MOU "โครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปขัน" สพป.กาฬสินธุ์เขต ๒
28 พ.ค. 2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวฑูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015
26 พ.ค. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยใช้กลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
20 พ.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
20 พ.ค. 2558
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
19 พ.ค. 2558
สัมมนาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
19 พ.ค. 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา
19 พ.ค. 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต" ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18 พ.ค. 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต" ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18 พ.ค. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช.เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
18 พ.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
15 พ.ค. 2558
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
15 พ.ค. 2558
สปจ.ฉะเชิงเทรา สนับสนุนการจัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม” ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 พ.ค. 2558
ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลองค์โปร่งใส ครั้งที่ ๕ (NACC Integrity Awards) ไปจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
15 พ.ค. 2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9
14 พ.ค. 2558
ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9
14 พ.ค. 2558
ขอเชิญชมการสัมภาษณ์ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
12 พ.ค. 2558
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาด
8 พ.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
8 พ.ค. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>