หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จับมือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้กรอบการสัมมนา “การสร้างความเป็นธรรมในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
17 ส.ค. 2558
ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
17 ส.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (สัมภาษณ์พิเศษ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช.)
14 ส.ค. 2558
ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีไปรษณีย์ไทย เนื่องในวันครอบรอบ 12 ปี
14 ส.ค. 2558
บรรยากาศ ป.ป.ช. ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
13 ส.ค. 2558
บรรยากาศสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด” 4 ภูมิภาค 4-6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
13 ส.ค. 2558
ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน (Watchdog Workshop) รุ่น ๑๕
11 ส.ค. 2558
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
10 ส.ค. 2558
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558
10 ส.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2558
7 ส.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดอบรม“การนำข้อมูลและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ”
7 ส.ค. 2558
ป.ป.ช. จับมือหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6 ส.ค. 2558
สรุปผลการ Workshop เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามผลการประเมิน ITA ปี 2557
4 ส.ค. 2558
ถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
3 ส.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
31 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
24 ก.ค. 2558
การสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
23 ก.ค. 2558
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
22 ก.ค. 2558
ถ่ายทอดสดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญาตามแบบ บช.๑
22 ก.ค. 2558
ตรวจสอบรายชื่อผุ้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ) และผู้สนใจสามารถเพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ที่หน้างานสัมมนา
21 ก.ค. 2558 15:00:50

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>