หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง กิจกรรมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในสถาบันการศึกษา (ตามความร่วมมือกับ ทปอ.)
20 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
17 ก.ค. 2558
ความเคลื่อนไหวคดีทุจริตที่มีการกล่าวหาร้องเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ
17 ก.ค. 2558
ความเคลื่อนไหวคดีทุจริตที่มีการกล่าวหาร้องเรียนและเรื่องเกี่ยวกับความผิดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
16 ก.ค. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
16 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
16 ก.ค. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดโครงการสัมมนาผู้นำนิสิต นักศึกษา รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558
16 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต กิจกรรมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน (50 เขต กทม.)
16 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
16 ก.ค. 2558
ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เป็นประธานจัดการประชุมรับฟังความต้องการและชี้แจงแนวทางการรายงานผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยศูนย์ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ บริษัท ทรินนิเทค จำกัด จัดขึ้น ณ สถาบันวิชาการทีโอที ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
15 ก.ค. 2558
โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนในสถานศึกษา
15 ก.ค. 2558
การประชุม "แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา"
14 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จับมือ ศธ. เดินหน้าต้านทุจริตผ่าน “หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด”
13 ก.ค. 2558
สพม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2558
13 ก.ค. 2558
นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านการตรวจราชการ) สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ครบรอบ 14 ปี
13 ก.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ)
10 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
10 ก.ค. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันครบรอบปีที่ 27
10 ก.ค. 2558
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 (ช่อสะอาด)
9 ก.ค. 2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนทุน ทั้่วไปประจำปีงบประมาณ 2558
9 ก.ค. 2558
หลักเกณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง กิจกรรมสนับสนุนและสรางการมีสวนรวมในการป้องกันการทุจริตในสถาบันการศึกษา
8 ก.ค. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>