หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
3 ส.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
31 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
24 ก.ค. 2558
การสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
23 ก.ค. 2558
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
22 ก.ค. 2558
ถ่ายทอดสดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญาตามแบบ บช.๑
22 ก.ค. 2558
ตรวจสอบรายชื่อผุ้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ) และผู้สนใจสามารถเพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ที่หน้างานสัมมนา
21 ก.ค. 2558 15:00:50
ความเคลื่อนไหวคดีทุจริตที่มีการกล่าวหาร้องเรียนและเรื่องเกี่ยวกับความผิดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
21 ก.ค. 2558
ผู้แทนจากหน่วยงาน United Nation Development Programme (UNDP)
21 ก.ค. 2558
ความเคลื่อนไหวคดีทุจริตที่มีการกล่าวหาร้องเรียนและเรื่องเกี่ยวกับความผิดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
20 ก.ค. 2558
ภาพบรรยากาศการร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์ โดยรถประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ. จังหวัดนครปฐม, เพชรบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
20 ก.ค. 2558
เรื่อง กิจกรรมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในสถาบันการศึกษา (ตามความร่วมมือกับ ทปอ.)
20 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
17 ก.ค. 2558
ความเคลื่อนไหวคดีทุจริตที่มีการกล่าวหาร้องเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ
17 ก.ค. 2558
ความเคลื่อนไหวคดีทุจริตที่มีการกล่าวหาร้องเรียนและเรื่องเกี่ยวกับความผิดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
16 ก.ค. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
16 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
16 ก.ค. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดโครงการสัมมนาผู้นำนิสิต นักศึกษา รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2558
16 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต กิจกรรมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน (50 เขต กทม.)
16 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
16 ก.ค. 2558
ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เป็นประธานจัดการประชุมรับฟังความต้องการและชี้แจงแนวทางการรายงานผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยศูนย์ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ บริษัท ทรินนิเทค จำกัด จัดขึ้น ณ สถาบันวิชาการทีโอที ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
15 ก.ค. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>