หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการเช่าเวลาออกอากาศ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โครงการ STORNG จิตพอเพียงต้านทุจริต-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (26 ก.พ. 2562)
สสร.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 8 รายการ (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ (สตร.1) (25 ก.พ. 2562)
การจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรวัดระดับคุณธรรมจริยธรรม ระยะที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแฟ้มประกาศเปิดเผยบัญชีฯ จำนวน 1,000 เล่ม -สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 5 การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริต (กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) สู่เครือข่ายและชุมชน) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซัก-รีดผ้า (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์บรรทุกเพื่อขนย้ายรถยนต์ของกลาง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10 กิจกรรมการศึกษาดูงานส่วนกลางและปริมณฑล (ครั้งที่ 1) (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทชุดเครื่องเขียน (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสมุดประชาสัมพันธ์ (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กระเป๋าผ้าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 5.2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1124 นบ. (22 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (22 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (22 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างเหมาบริการดำเนินการสอบ เพื่อวัดความรู้สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบเเข่งขันและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการและตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน โดยวิธีคัดเลือก (22 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องก้นและปราบปรามการทุจริต (22 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านห้องกรรมการ ป.ป.ช. (นางสุวณา สุวรรณจูฑะ) (22 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>