หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ)
10 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
10 ก.ค. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันครบรอบปีที่ 27
10 ก.ค. 2558
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 (ช่อสะอาด)
9 ก.ค. 2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนทุน ทั้่วไปประจำปีงบประมาณ 2558
9 ก.ค. 2558
หลักเกณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง กิจกรรมสนับสนุนและสรางการมีสวนรวมในการป้องกันการทุจริตในสถาบันการศึกษา
8 ก.ค. 2558
อุทาหรณ์ ! ทุจริตเงิน ๙.๕๐ บาท จะรอดไม่น่ะ
8 ก.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ ส่วนภูมิภาค วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
7 ก.ค. 2558
ภาพบรรยากาศการเปิดโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9
7 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9 เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีและสร้างภาวะผู้นำที่มีจิตสาธารณะด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
6 ก.ค. 2558
ภาพบรรยากาศโครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด” 4 ภูมิภาค
6 ก.ค. 2558
ภาพบรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ในระดับภูมิภาค 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี
6 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
3 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๕๗
1 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2558
26 มิ.ย. 2558
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)
26 มิ.ย. 2558
บรรยากาศ พิธีเปิดโครงการเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต 25 มิถุนายน 2558
25 มิ.ย. 2558
24 มิถุนายน 2558 คณะทำงานรางวัลช่อสะอาด นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เยี่ยมสื่อมวลชนเพื่อเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558
25 มิ.ย. 2558
24 มิถุนายน 2558 การประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา
25 มิ.ย. 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9
24 มิ.ย. 2558
การประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา
22 มิ.ย. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>