หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เป็นประธานจัดการประชุมรับฟังความต้องการและชี้แจงแนวทางการรายงานผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยศูนย์ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ บริษัท ทรินนิเทค จำกัด จัดขึ้น ณ สถาบันวิชาการทีโอที ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
15 ก.ค. 2558
โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนในสถานศึกษา
15 ก.ค. 2558
การประชุม "แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา"
14 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จับมือ ศธ. เดินหน้าต้านทุจริตผ่าน “หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด”
13 ก.ค. 2558
สพม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2558
13 ก.ค. 2558
นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านการตรวจราชการ) สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ครบรอบ 14 ปี
13 ก.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ)
10 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
10 ก.ค. 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันครบรอบปีที่ 27
10 ก.ค. 2558
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 (ช่อสะอาด)
9 ก.ค. 2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนทุน ทั้่วไปประจำปีงบประมาณ 2558
9 ก.ค. 2558
หลักเกณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง กิจกรรมสนับสนุนและสรางการมีสวนรวมในการป้องกันการทุจริตในสถาบันการศึกษา
8 ก.ค. 2558
อุทาหรณ์ ! ทุจริตเงิน ๙.๕๐ บาท จะรอดไม่น่ะ
8 ก.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ ส่วนภูมิภาค วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
7 ก.ค. 2558
ภาพบรรยากาศการเปิดโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9
7 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9 เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีและสร้างภาวะผู้นำที่มีจิตสาธารณะด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
6 ก.ค. 2558
ภาพบรรยากาศโครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด” 4 ภูมิภาค
6 ก.ค. 2558
ภาพบรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ในระดับภูมิภาค 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี
6 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
3 ก.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๕๗
1 ก.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2558
26 มิ.ย. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>