หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการครู - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
27 มี.ค. 2558
การแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
27 มี.ค. 2558
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 นางณัชชา เกิดศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร้อมข้าราชการ ป.ป.ช. ร่วมงานแถลงข่าวและรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
27 มี.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2558
27 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. กาฬสินธุ์ จัดโครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน
27 มี.ค. 2558
ป.ป.ช.จัดแถลงข่าวการประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 5 เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรม
27 มี.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.6)
26 มี.ค. 2558
แจ้งประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
23 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
23 มี.ค. 2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘
20 มี.ค. 2558
ขอเชิญติดตามบทสัมภาษณ์ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทางหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 หน้า 3 คอลัมน์ "รื่นรมย์คนการเมือง"
20 มี.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2558
20 มี.ค. 2558
ขอเชิญชมการสัมภาษณ์ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ในรายการ "ตอบโจทย์" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(ThaiPBS) วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 22.00-22.30 น.
19 มี.ค. 2558
กิจกรรม สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ภาคประชาชน - สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
16 มี.ค. 2558
ป.ป.ช.จัดสัมมนาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม
16 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต องค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
16 มี.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558
13 มี.ค. 2558
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีถอดถอน ส.ส. จำนวน 258 คนที่เหลือ กรณีเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว.
12 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. ยอมรับมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. ชี้การถอดถอนอดีตสมาชิกวุฒิสภามีส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย
11 มี.ค. 2558
รายงานความคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกรับเงินสินบน
11 มี.ค. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>