หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2558
26 มิ.ย. 2558
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)
26 มิ.ย. 2558
บรรยากาศ พิธีเปิดโครงการเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต 25 มิถุนายน 2558
25 มิ.ย. 2558
24 มิถุนายน 2558 คณะทำงานรางวัลช่อสะอาด นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เยี่ยมสื่อมวลชนเพื่อเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558
25 มิ.ย. 2558
24 มิถุนายน 2558 การประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา
25 มิ.ย. 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 9
24 มิ.ย. 2558
การประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา
22 มิ.ย. 2558
ป.ป.ช. จับมือธนาคารโลก และองค์กรเพื่อความโปร่งใสสากลในประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ครั้งที่ 3) หวังสร้างเครือข่ายในระดับสากลเพื่อปรับใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
22 มิ.ย. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2558
19 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)
19 มิ.ย. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2558
12 มิ.ย. 2558
บรรยากาศงานแถลงข่าว รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558 (12 มิถุนายน 2558 ) ณ ห้องนนทบุรี2 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี
12 มิ.ย. 2558
บรรยากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 จ.นครนายก
12 มิ.ย. 2558
บรรยากาศ โครงการสื่อมวลชนสัญจร "ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด" 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
12 มิ.ย. 2558
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น.
11 มิ.ย. 2558
ชี้แจงกรณีมีผู้แอบอ้างชื่อกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
11 มิ.ย. 2558
ประกาศรับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี
9 มิ.ย. 2558
ภาพบรรยากาศการร่วมงาน ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
8 มิ.ย. 2558
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมประกวดรางวัลช่อสะอาด ปีที่ ๕ พร้อมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” หวังให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อหยุดการโกง
8 มิ.ย. 2558
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2015 (รุ่นที่ 2)
5 มิ.ย. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2558
5 มิ.ย. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>