หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช้าห้องประชุมสำหรับการจัดทำโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (20 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุ ในการจัดกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (20 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำวัสดุโครงการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (20 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึกสินค้าเบญจรงค์ (18 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร - 9481 นบ. (18 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (18 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สตว.1) (18 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหารกิจกรรมที่ 5 การดำเนินงานตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (18 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดมุกดาหารกิจกรรมที่ 5 การดำเนินงานตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (18 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (18 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (18 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (18 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สมุดบันทึกและปากกา) เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิดพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 5.2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (18 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. (15 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ - 1192 กทม. (15 ก.พ. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกรองน้ำมันเครื่อง สำหรับใช้ใส่รถยนต์ส่วนกลางสำนักงาน ป.ป.ช. (15 ก.พ. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 และ มกราคม 2562 (15 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูไม้สักอาคาร 1 ชั้น 4 และซ่อมโต๊ะห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (15 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
สปจ.หนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (15 ก.พ. 2562)
สปจ.หนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (15 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>