หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (11 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (11 ก.ย. 2558)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (10 ก.ย. 2558)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (10 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (9 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 3 และ 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 (9 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (9 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (9 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25559 (9 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (9 ก.ย. 2558)
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (9 ก.ย. 2558)
ราคากลาง เรื่อง การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (9 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างทำวีดิทัศน์และอุปกรณ์ และดำเนินการทางเทคนิค โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2558 (9 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างทำชุดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2558 (9 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 (8 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 (8 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างทำของที่ระลึก (เสื้อโปโล) โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2558 (8 ก.ย. 2558)
โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเภทร่มประชาสัมพันธ์ (8 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง เช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (8 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (8 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (8 ก.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>