หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

ป.ป.ช. จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
23 มี.ค. 2558
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘
20 มี.ค. 2558
ขอเชิญติดตามบทสัมภาษณ์ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทางหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 หน้า 3 คอลัมน์ "รื่นรมย์คนการเมือง"
20 มี.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2558
20 มี.ค. 2558
ขอเชิญชมการสัมภาษณ์ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ในรายการ "ตอบโจทย์" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(ThaiPBS) วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 22.00-22.30 น.
19 มี.ค. 2558
กิจกรรม สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ภาคประชาชน - สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
16 มี.ค. 2558
ป.ป.ช.จัดสัมมนาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม
16 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต องค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
16 มี.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558
13 มี.ค. 2558
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีถอดถอน ส.ส. จำนวน 258 คนที่เหลือ กรณีเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว.
12 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. ยอมรับมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. ชี้การถอดถอนอดีตสมาชิกวุฒิสภามีส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย
11 มี.ค. 2558
รายงานความคืบหน้าคดีอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกรับเงินสินบน
11 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศ ฮ.ศ. 1436 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
11 มี.ค. 2558
ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีพฤติการณ์ทุจริตในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
10 มี.ค. 2558
ความคืบหน้ากรณีกล่าวหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10 มี.ค. 2558
เทปบันทึกเสียงรายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2558
6 มี.ค. 2558
ขอเชิญสถานศึกษาที่มีความสนใจร่วมส่งโครงการเข้าประกวดตามโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
5 มี.ค. 2558
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือช่อสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
3 มี.ค. 2558
ป.ป.ช. เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช.ต่อต้านการทุจริต
3 มี.ค. 2558
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของนายศุภกิจ ริยะการ หรือ สิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๒
27 ก.พ. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>