หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (8 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (8 ก.ย. 2558)
การกำหนดราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (8 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง (ราคาที่อ้างอิง) และ TOR งานจ้างบำรุงรัษาลิฟต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1 และอาคาร 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (8 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลางการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ (7 ก.ย. 2558)
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (7 ก.ย. 2558)
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (7 ก.ย. 2558)
การเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (7 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 (7 ก.ย. 2558)
การเช่าสถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย (7 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างเหมา รักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย (4 ก.ย. 2558)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย (4 ก.ย. 2558)
ราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (4 ก.ย. 2558)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (4 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2559 (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2559 (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (3 ก.ย. 2558)
ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (2 ก.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ (2 ก.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>