Contrast
abf1bd9c8bf761b25d57cca0a4e24693.jpg

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม: 187

28/06/2567

นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งมีสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักข่าวเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวฯ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบปี 2567 โดยมีการแถลงข่าวผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ ได้แก่

  • ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ในส่วนของเรื่องคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติชี้มูลความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เท็จ
  • ด้านปราบปรามการทุจริต คำพิพากษาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 4 เรื่อง
  • ด้านป้องกันการทุจริต ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงการประกาศสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง)

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงท้ายของการแถลงข่าวฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สอบถามและสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Related