Contrast
Font

ความคืบหน้า/ผลการดำเนินการเรื่องกล่าวหาร้องเรียน

เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช มีมติชี้มูล

ข้อมูลทั้งหมด 1511 รายการ
เลขดำ เลขแดง วันที่ออกเลขแดง ข้อกล่าวหาโดยสรุป จำนวนผู้ถูกกล่าวหา ครั้งที่มีมติ รายละเอียดมติการประชุม ชื่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ดูเพิ่มเติม
5580062156 1-076-56 30/09/2557 กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาฯ พ.ศ. 2542 โดยแก้ไขเอกสารการนำส่งประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกวางโจน หมู่ที่ 18 ต.กวางโจน - หมู่ที่ 2 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว... 1 ดำเนินการทั้งตามความผิดทางอาญาและวินัย อ่านต่อ
43910427 1-112-55 31/03/2559 กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยปลอมเอกสาร โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ในคราวดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรพสามิต สนง. สรรพสามิต จ. หนองคาย และทำการปลอมลายมือ... 1 ชี้มูลความผิดทางอาญา อ่านต่อ
53921968 2-185-53 22/04/2557 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยเพิ่มการต่อกระแสไฟฟ้า ตรงเข้าไปในบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้า ราย น.ส.รมณ เทียมธรรม โดยไม่ผ่านมิเตอร์ ทำให้ค่ามิเตอร์หมุนน้อยกว่าปกติ และ รับผลประโยชน์จาก น.ส.รมณฯ เดือนละ 5,000 บา... 1 ชี้มูลความผิดทางอาญา อ่านต่อ
51911895 1-228-54 09/07/2556 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยเปลี่ยนบันทึกจับกุมและข้อหาในสำนวนคดีอาญาที่ 111/2541 เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาคดียาเสพติด (ยาบ้า) ให้ได้รับโทษน้อยลง เหตุเกิดที่สถานีตำรวจไฟนพวงศื แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุง... 1 ชี้มูลความผิดทางอาญา อ่านต่อ
5740150646 2-361-59 24/10/2560 ทุจริตโดยเบิกจ่ายเงินโครงการศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชน ที่ จ.สระแก้ว, จ.ระยอง และจ้างเหมารถทัวร์คันละ 10,000 บาท ต่อวัน โดยไม่มีการอบรมจริง 2 ดำเนินการทั้งตามความผิดทางอาญาและวินัย อ่านต่อ
5540061997 2-035-57 09/04/2558 ทุจริตมีส่วนได้เสียในการจ้างเหมาทาสีแปลงปลูกต้นไม้บริเวณริมทางเท้าถนนซอยโพธิ์เตี้ย และจ้างเหมาทาสีจราจรขาว - ดำ บริเวณริมทางเท้าถนนซอยโพธิ์เตี้ย ถนนซอยปากทางวัดไทร หมู่ที่ 4 และถนนซอยปากทางเข้าว... 1 ดำเนินการทั้งตามความผิดทางอาญาและวินัย อ่านต่อ
45910397 1-018-47 25/10/2559 กลั่นแกล้งจับกุมตัวผู้กล่าวหาว่ามียาบ้าไว้ในครอบครองและได้ทำร้ายร่างการขณะควบคุมตัว ตลอดจนลักเอาเงินของผู้กล่าวหาไป เหตุเกิดเมื่อ 3-4 มี.ค. 2542 ต่อเนื่องกัน 2 ดำเนินการทั้งตามความผิดทางอาญาและวินัย อ่านต่อ
53911515 1-377-58 05/07/2559 ทุจริตต่อหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด- สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 51 โดยยินยอมให้บุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งในนามของผู้มีสิทธิฯ รา... 9 ชี้มูลความผิดทางอาญา อ่านต่อ
53410054 2-179-57 30/09/2559 ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในเรื่องที่มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บ.ไตรรัตน์ มีเดีย จำกัด ในการรับเป็นที่ปรึกษาโครงการสร้างภาพยนตร์ เรื่องพระไตรปิฎก ที่บริษัทเป็นผู้... 5 ชี้มูลความผิดทางวินัย หรือให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (กรณีไม่มีวินัย) อ่านต่อ
47910206 2-020-47 14/06/2559 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และ 3 ร่วมกันแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณ ในคดีชันสูตรที่ 198/44 ลว. 30 ส.ค. 44 และเบิกความเท็จต่อศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ในคดีหมายเลขดำที่ ช. 26/2544 หม... 3 ดำเนินการทั้งตามความผิดทางอาญาและวินัย อ่านต่อ
5490092558 1-163-54 23/05/2556 ทุจริตสวมตัวบุคคลอื่นทำบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อ น.ส.วรรณา โพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 51 เหตุเกิดที่ที่ว่าการอำเภอพบพระ จ.ตาก 1 ชี้มูลความผิดทางอาญา อ่านต่อ
49840054 1-089-58 22/06/2560 ปกปิดการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต. สำโรงปราสาท ตามประกาศ ลว.1 ก.ค.48, 12 ก.ค. 48 และ 25 ก.ค. 48 รวม 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกโคกป่าแดง - บ้านหนองผึ้ง หมู่ 7 ราคาก... 2 ดำเนินการทั้งตามความผิดทางอาญาและวินัย อ่านต่อ
5640040161 1-069-57 01/04/2559 ทุจริตการสอบราคาจ้างเหมาเทคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.ระบำ ที่มีการเปิดซองเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 55 โดยปรากฏว่ามีใบเสนอราคาของร้านอัจฉรา ภายหลังจากที่มีการเปิดซองเสนอราคาแล้ว 1 ดำเนินการทั้งตามความผิดทางอาญาและวินัย อ่านต่อ
50411344 2-072-53 18/09/2555 1. ทุจริตการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อที่ดินเพาะชำ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.48 โดยสั่งซื้อดินน้องพรจากจังหวัดปทุมธานี จำนวนเงิน 50,000 บาท แต่ให้พรรคพวกไปจดทะเบียนพาณิชย์ในชื่อสามพรการเกษตร และทำการออกใบเสร็จรั... 1 ดำเนินการทั้งตามความผิดทางอาญาและวินัย อ่านต่อ
5540041075 1-064-53 03/06/2557 1. ทุจริตดำเนินการสอบบรรจุพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ตามสัญญาจ้างพนักงาน เลขที่ 4/2551 ลว.1 ต.ค. 50 ขัดกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.อบต... 1 ชี้มูลความผิดทางอาญา อ่านต่อ