Contrast
Font

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ป.ป.ช.บุรีรัมย์ สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2566 มีเรื่องร้องเรียนตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 125 เรื่อง พร้อมกับมีมติชี้มูลความผิด 7 เรื่อง นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักง...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566
 • ป.ป.ช. จับมือ ตำรวจ-ป.ป.ท. รวบจับสารวัตรฉาว เจ้าหน้าที่สอบสวนโคกสำโรง เรียกรับเงิน 1 แสน แลกกับโอกาสให้ผู้เสียหายไม่ต้องเป็นผู้ต้องหา-ถูกฟ้องดำเนินคดี   นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศร...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566
 • ป.ป.ช.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เลียบคลองเกาะเกรียง เพื่อป้องปรามการทุจริต ตามข้อมูลเบาะแสที่ได้รับแจ้งจากประชาชน       นางฐิติพร  สุวรรณกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธาน...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566
 • เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เฝ้าระวังการดำเนินการก่อสร้าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ และเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จำนวน 7 โครงการ ภายใต้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 กว่า 12 ล้านบาท นางสาวมญชุ์ญานิศ...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566
 • ป.ป.ช. ภาค 4 และ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย เอาจริง ! แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ด่านซ้าย ดำเนินคดีกับเจ้าของโครงการ JK LAND และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 บุกรุกพื้นที่ป่า เสียหายร่วม 2 ล้าน   นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธ...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566
 • ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สั่งการตรวจสอบด่วน ! กรณีข้อมูลเบาะแส “หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ” ลาพักผ่อนไปต่างประเทศรวดเดียว 2 เดือนเต็ม   นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายพนักงานไต่สว...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566
 • ป.ป.ช. นครพนม ตรวจโครงการก่อสร้างถนน ความยาวร่วม 1.6 กิโลเมตร ในพื้นที่ของ อบต.หนองเทาใหญ่ ใช้งบประมาณร่วม 4.3 ล้านบาท ซ่อมแล้วถึง 2 รอบ แต่ถนนยังพังเป็นหลุมอุกกาบาต นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566
 • ป.ป.ช. ขอนแก่น ลงพื้นที่เฝ้าระวัง! โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูภายในหมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ล่าสุดได้ประสานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการเพื่อให้เร่งปรับแก้ไขเป็นการด่วน...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สำหรับเยาวชน” ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน อบต.ตาขัน นายไชยวัฒน์ ภูนิละ...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566
 • เลขาฯ ป.ป.ช. ย้ำการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย “เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องไม่รับสินบน ไม่รับของขวัญ และไม่รับของกำนัล” (No Gift Policy) ให้สอดคล้อง “แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” จากหน่วยงานของรัฐ ต้อ...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  23/09/2566