Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ป.ป.ช. โคราช จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 118

05/02/2556

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา โดยฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มงานป้องกันการทุจริต นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานฯ นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา หวังเพาะเมล็ดพันธ์รุ่นใหม่ให้โปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชัน โดยในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้เข้าดำเนินการไปแล้วกว่า ๘ โรงเรียน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนครบทุกโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา/แหล่งข่าว :สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

Related