Contrast
Font
main_old_8081_n20130215_8081.jpg

ป.ป.ช.สงขลา เร่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้แก่เยาวชน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 155

15/02/2556

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนยุคใหม่ หัวใจซื่อสัตย์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา โดยมีพลตำรวจเอกสถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. และนายสรรเสริญ พลเจียก รองเลขาธิการฯ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการจำนวน 85 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนต่อไป

Related