Contrast
Font
banner_default_3.jpg

รายงานการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๕/๒๕๕๔ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. โจทก์ นายโภคิน พลกุล ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน จำเลย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 832

26/02/2556

Related