Contrast
Font
main_old_8593_n20130913_8593.jpg

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2556

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 164

13/09/2556


ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล \\\"บรรษัทภิบาลดีเด่น\\\" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2556 ให้กับกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับคัดเลือก โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย เภสัชกรจักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และคณะผู้บริหารสถานประกอบการ สถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทางสำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นขึ้น โดยคัดเลือกแบบอย่างธุรกิจที่มีแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในภาคธุรกิจที่จะสามารถลดปัญหาการทุจริ

Related