Contrast
Font
831e7533d64fcf5e9671c4a18e1ad80e.jpg

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ประชุมหารือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 354

25/11/2565
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ประชุมหารือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
--
​​เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา และคณะ ที่ได้มาศึกษาดูงานสำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
--
โดยมีประเด็นข้อหารือร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กร การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 การบูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้อง

Related