Contrast
Font
banner_default_2.jpg

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 388

21/04/2566

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

Related