Contrast
Font
42c0230645d7bc35a8299d52a918869c.jpg

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 14 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 4138

26/05/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 14 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

เปิดเผยวันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2566

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

 

1 นางสาวกิตติประภา  จิวะสันติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

2 นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

3 นายชลน่าน  ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

4 นายยรรยงก์  ถนอมพิชัยธำรง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

5 นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

6 นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

7 นายสราวุธ  อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

8 นายสิทธิพงศ์  วงศ์เลิศศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

9 ร.ต.อ. อรุณ  สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566

 

10 นายอำไพ  กองมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

11 นายพุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถ กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรณีพ้นจากตำแหน่ง / เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

 

12 นายชยงการ  ภมรมาศ กรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง/ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565, และกรณีเข้ารับตำแหน่ง / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

 

13 นายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรณีพ้นจากตำแหน่ง/ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

 

14 นายกิตติ พรศิวะกิจ กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง / 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related