Contrast
Font
62a78d9b93e9329eb4859105bdbe32f2.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 13 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 915

29/05/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 13 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

เปิดเผยวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

 

1 นางเจริญ  เรี่ยวแรง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 

2 นายชัยทิพย์  กมลพันธ์ทิพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566

 

3 นายบัลลังก์  อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

 

4 นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

5 นายพิชัย  ขจรเรืองโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

6 นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

 

7 นายภิญโญ  นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

 

8 นายศาสตรา  ศรีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

 

9 นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2566

 

10 นายสุรชาติ  ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

 

11 นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

 

12 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

 

13 นายเอี่ยม  ทองใจสด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related