Contrast
Font
23d88926828e7da8fafaea3d4958b978.jpg

ป.ป.ช.ปทุมธานี ลงสอบโครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เลียบคลองเกาะเกรียง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 142

23/09/2566

ป.ป.ช.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เลียบคลองเกาะเกรียง เพื่อป้องปรามการทุจริต ตามข้อมูลเบาะแสที่ได้รับแจ้งจากประชาชน    

 

นางฐิติพร  สุวรรณกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เฝ้าระวังการดำเนินโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เลียบคลองเกาะเกรียง สถานที่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่หน้าเทศบาลเมืองบางคูวัด จนถึงสะพานแยกข้ามคลองชมพูเดช” ของเทศบาลเมืองบางคูวัด วงเงินงบประมาณ 23,270,000.00 บาท ภายหลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชน ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าว ในประเด็นความเสี่ยง 3 กรณี ได้แก่                         

1.) การรื้อและการบริหารจัดการเศษวัสดุคอนกรีตเดิม ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร เนื่องจากมีข้อสงสัยจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีการลักลอบนำเศษคอนกรีตไปขาย                                                                            

2.) การบดอัดชั้นลูกรัง/หินคลุก เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  และ                                                    

3.) หลังจากเทพื้นถนนคอนกรีตแล้วไม่มีการบ่มคอนกรีต อาจทำให้ถนนไม่มีความแข็งแรง             

จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ปทุมธานี รับทราบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน พบว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่ชำรุด โดยซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ความกว้างเฉลี่ย 7.70 เมตร ยาว 2,064 เมตร หนา 0.25 เมตร ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางคูวัด ได้ชี้แจงตามกรณีข้อสงสัยของประชาชน สรุปได้ว่าจากกรณีที่การบริหารจัดการเศษคอนกรีตจากการรื้อผิวถนนเดิม ทางเทศบาลเมืองบางคูวัดได้ให้ผู้รับจ้างนำไปถมในที่ดินของราชการ บริเวณพื้นที่โรงสีของเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 1 ถนนปลายบัวพัฒนา เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวในอนาคต ขณะที่เรื่องของการบดอัดชั้นลูกรังและหินคลุก เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางคูวัดและผู้ประกอบการก็ได้ชี้แจงว่า ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนด                                                                               

ส่วนกรณีข้อสงสัยว่าไม่มีการบ่มคอนกรีตหลังจากเทพื้นถนนคอนกรีตเสร็จแล้วนั้น ผู้ประกอบการยังได้ชี้แจงว่า ได้มีการบ่มคอนกรีตตามระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งก็มีจุดก่อสร้างบางช่วงที่ต้องเปิดให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางเป็นบางเวลา ก่อนจะครบกำหนดการบ่มคอนกรีต                                                                               

อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.ปทุมธานี ได้แนะนำให้เทศบาลเมืองบางคูวัดและผู้ประกอบการได้ดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและต้องให้แล้วเสร็จทันตามที่กำหนดในสัญญา                          

สำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบตามกรณีดังกล่าว ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หากพบกรณีที่พบว่าการกระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างมิชอบ ป.ป.ช.ก็จะดำเนินการป้องปรามและปราบปรามให้ถูกต้องต่อไป

Related