Contrast
Font
4fecfbb2ec486cbfcf8fa570c38ca68b.png

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแสในกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน (อาสาต้านโกง) รอบที่ 1

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 709

05/12/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแสในกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน (อาสาต้านโกง) รอบที่ 1

Related