Contrast
Font
69083ac29bc48aaacf037536f4cec00e.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 31

15/12/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2566


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2566 ในโครงการ “บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

สำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีจิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งประชาชน ในเขตจังหวัดนนทบุรีและใกล้เคียง เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้มีจำนวน 152 ยูนิต

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอขอบพระคุณ หน่วยงานต่างๆ และประชาชน ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

Related