Contrast
Font
dd8f882b296cd8966138a7546daa8e57.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 256

28/05/2567

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 2 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2567

 

  1. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 67

 

  1. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 67

 

-----------------

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related