Contrast
Font
78acad478f2499aa8c98eb80227d16ab.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 821

17/06/2567

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 5 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

 

1 นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 (เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน)

 

2 นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 (เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณียื่นเอกสารเพิ่มเติม)

 

3 นายปานปรีย์  พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 (เปิดเผยสำเนาของสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี)

 

4 นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 (เปิดเผยสำเนาของสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี)

 

5 นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 (เปิดเผยสำเนาของสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี)

-----------------

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related