Contrast
Font
358869711f0b95997beacdab8a2a9b14.png

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้นำอาสาต้านโกงเพื่อขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแส

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 710

17/06/2567

Related