Contrast
Font
97e97047d5e59157fc0a1009ec0b539a.png

ป.ป.ช. จัดกิจกรรม "รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 926

18/06/2567

📢 ป.ป.ช. จัดกิจกรรม "รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”
--
✅ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567
🕣 เวลา 08.30 - 12.00 น.
🔴 ผ่านช่องทาง YouTube: สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
--
📌 ท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง กรุณาลงทะเบียน ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOijrZ663diy4AFaYr-zFn-jzNfneiuvwr5df-aZ5EUgRcLA/viewform

Related