Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 41-80 ตารางเมตร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 60

28/11/2565

Related