Contrast
Font
Default_002.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารและปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4
จำนวนผู้เข้าชม: 37

29/11/2565
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

Related