Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2565 -สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 2

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 40

16/01/2566

Related